Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY RALLYLAND EVENTS

Działalność w zakre­sie doskonalenia umiejętności kierowców stanowi działalność regulowaną i wymaga wpisu do rejestru Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy. Od 2011 roku ODTJ Rallyland Events widnieje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 005P.

Ośrodek powstał głównie na potrzeby szkoleń realizowanych zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

ODTJ-RLE-kopia